IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului modificat genetic DAS-59122-7

Notificator:

Pioneer Hi-BredSeeds Agro SRL, Bucuresti

Documente atasate

Notificare porumb OMG DAS 59122-7

Informatie public porumb DAS 559122-7