Responsabil pentru relatie cu presa

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman

Oana Cimpoae

Consilier principal - Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei

Telefon: 0247.316.228

E-mail: oana.cimpoae@apmtr.anpm.ro