Statia de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului ZIMNICEA

Statia de Supraveghere a Radioactivitatii Mediului ZIMNICEA

 

Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) Zimnicea din cadrul APM Teleorman face parte din

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM)

aflată sub coordonarea ştiinţifică, tehnică şi metodologică a Laboratorului Naţional de Referinţă – Laborator Radioactivitate, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si in administratia Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, făcând parte din structura acesteia, conform Ordinului 1978/19.11.2010.

SSRM Zimnicea derulează următoarele programe de monitorizare a radioactivităţii pe teritoriul judeţului Teleorman:

a) Programul standard de supraveghere de 11ore/zi ce include recoltări şi măsurători sistematice ale activităţii beta globale, program care se deruleaza identic de catre toate SSRM-urile din cadrul RNSRM care au acelasi program de lucru. Programul standard pentru următoarele tipuri de probe de mediu:

  • aerosoli atmosferici;
  • depuneri uscate şi precipitaţii atmosferice;
  • ape de suprafaţă din fluvial Dunarea;
  • apă potabilă;
  • apa de fantana;
  • sol;
  • vegetaţie.

SSRM Zimnicea monitorizează sistematic şi debitul dozei gamma în aer, valori orare. Din anul 2007 funcţionează în cadrul SSRM Zimnicea şi o staţie automată de monitorizare continuă a debitului dozei gamma, datele măsurate fiind transmise on-line la L.R. – A.N.P.M.

b) Programul special de monitorizare a factorilor de mediu din zonele cu radioactivitate naturală modificat antropic de pe teritoriul judeţului Teleorman. Acesta include prelevări, măsurători în teren (de debit doză gamma) şi în laborator (beta globale) la probe de: ape de suprafaţă, apa potabila, apa de fantana, sol, vegetaţie, , cu frecvenţă semestrială sau anuală. 

c) Prelevarea, pregătirea şi expedierea probelor prelevate în cadrul celor două programe către alte laboratoare din sistem, pentru analize gama spectrometrice. Astfel, dupa analiza din laborator, la sfarsitul fiecarei luni, probele sunt trimise catre SSRM Craiova pentru analizele gama spectrometrice si catre LR-ANPM pentru analizele de tritiu si carbon 14.

SSRM Zimnicea asigură totodată fluxul de date zilnic şi lunar privind radioactivitatea mediului pentru situaţii normale, precum si fluxul de date în cazul sesizării unei depăşiri ale pragurilor de atenţionare / avertizare / alarmare în vederea avertizării / alarmării factorilor de decizie, conform procedurilor de notificare, avertizare, alarmare stabilite la nivel naţional.

d) fluxul de date zilnice dar si raportari lunare referitoare la starea radioactivitatii mediului sunt transmise catre APM Teleorman.

 

 

  •