Descriere

Actele de reglementare avute în vedere pentru domeniul reglementări sunt:

  • aviz de mediu-  actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării;
  • acord de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;
  • autorizaţie de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune;
  • autorizaţie integrată de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.
Modele cereri acte de reglementare
1. Avizul de mediu
Cerere si memoriu tejnic pentru adeverinta FEADR
Notificare Aviz de mediu
Depunere - anunt aviz de mediu PUZ PUG
 
2.Acordul de mediu
Cerere acord de mediu
Notificare acord de mediu
Cerere revizuire acord de mediu
Notificare revizuire acord de mediu
Notificare finalizare acord de mediu
Cerere finalizare FEADR
Solicitare punct de vedere procedura
 
3.Autorizatia de mediu
Cerere autorizatie de mediu
Model anunt public autorizatie de mediu
Cerere revizuire autorizatie de mediu
Cerere actualizare autorizatie de mediu
Cerere transfer autorizatie de mediu
Solicitare punct de vedere procedura
Adresa solicitare viza anuala autorizatie de mediu
Declaratie viza anuala autorizatie de mediu