IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a porumbului NK603 pentru utilizare în câmpurile de testare în România

NOTIFICATOR:

Monsanto Romania SRL, B-dul D. Pompei nr 9-9A, Cladirea 24, etaj 4, sector 2, cod postal 020335, Bucuresti

 Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a porumbului NK603 pentru utilizare în câmpurile de testare în România

DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/10/03

Introducerea deliberată în mediu a porumbului NK603 pentru utilizare în câmpurile de testare în România, pentru prelevarea de mostre în vederea realizării unui studiul comparativ al hibrizilor NK603 versus porumb conventional.

Documente atasate:

•          Informatii destinate publicului  privind  introducerea deliberată ȋn mediu a  porumbului NK603

•          Rezumatul informațiilor din notificarea privind introducerea deliberată în mediu a porumbului NK603