Descriere

„Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi"
                                                                                                               Raportul Brundtland, 1987

Termenul de dezvoltare durabilă a început să devină foarte cunoscut abia după Conferinţa privind mediul şi dezvoltarea, organizată de Naţiunile Unite la Rio de Janeiro în vara lui 1992, cunoscută sub numele de "Summit-ul Pământului". Aceasta a avut ca rezultat elaborarea mai multor convenţii referitoare la schimbările de climă, diversitatea biologică şi stoparea defrişărilor masive. Tot atunci a fost elaborată şi Agenda 21 - planul de susţinere al dezvoltării durabile.

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv şi al Uniunii Europene, începând cu 1997, când a fost inclus în Tratatul de la Maastricht, iar în 2001, la Summit-ul de la Goetheborg a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, căreia i-a fost adăugată o dimensiune externă la Barcelona, în 2002.

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi elementele capitalului natural.

Criteriile fundamentale ale dezvoltării durabile sunt:

  • Menţinerea în totalitate a calităţii vieţii;
  • Menţinerea unui acces continuu la resursele naturale;
  • Evitarea deteriorărilor permanente asupra mediului înconjurător.

Educarea si pregatirea tuturor cetatenilor consituie baza indispensabila si fundamentala care trebuie sa însoteasca toate politicile publice care au legatura cu ecologia si dezvoltarea durabila.

Fiecare cetatean sau organizatie trebuie sa constientizeze ca dezvoltarea durabila reprezinta singura cale pe care omenirea trebuie sa o respecte pentru a avea asigurat un viitor.