Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

Bine aţi venit !

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman are regimul serviciilor publice deconcentrate şi este o instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, cu personalitate juridică, subordonată Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi care îşi exercită atribuţiile şi competenţele în conformitate cu noile prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 265 din 29/06/2006.

Str. Dunării, nr. 1, 140002 Alexandria, judeţul Teleorman

Sediu: intersecţia str. Dunării cu str. prof. Ion Moraru

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 si Ordinului Ministrului Mediului nr.11/1990, şi-a schimbat denumirea prin Hotarârea Guvernului nr. 792/1992, iar in prezenteste organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernuluinr. 1.000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteiaşi Hotărârii Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor.

Conducerea instituţiei este exercitată de către domnul Ion RĂDULESCU, Director Executiv al APM Teleorman, numit prin Decizia ANPM nr. 159 din 12.03.2013.

COVID 19 (Coronavirus)

10 reguli de protectie

Cum folosim masca

Intrebari despre coronavirus

 

Telefon de permanenţă: 0746.248.973

Telefon: 0247.316.228 Fax: 0247.316.229

Telefon pentru situații de urgență: 112

Mail: office[@]apmtr.anpm.ro

Pentru înregistrare și autentificare în SIM - Sistemul Informatic Integrat de Mediu click http://raportare.anpm.ro

Plata taxelor și tarifelor se poate face în contul RO51TREZ6065032xxx001881 Trezoreria Alexandria          sau la casieria instituției.

CUI 3927665

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

Pentru a accesa site-ul vechi: <click aici>

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

Procedură de sistem .pdf Procedură de sistem .doc privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

GHID EXPLICATIV.pdf GHID EXPLICATIV.doc  pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizatși deschis și asigurarea transparenței decizionale