Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

ANUNŢ

Reluarea activităţilor de relaţii cu publicul

     O dată cu finalizarea stării naționale de urgență, generată de pandemia Covid 19, Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman aduce la cunoștința opiniei publice reluarea treptată a activității de relații cu publicul, la sediul instituției, luând în același timp toate măsurile de siguranță necesare atât pentru protejarea cetățenilor, cât și a angajaților.

Reluarea treptată a activităților de relații cu publicul, la sediul instituției, se va face începând cu data de 18.05.2020.

De asemenea, accesul în instituție va fi permis atâta timp cât publicul poartă mască de protecție.

Etajele superioare ale clădirii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, rămân închise, relația cu publicul asigurându-se strict în spațiile de la parter amenajate în acest scop. În ceea ce privește activitatea din cadrul ghișeelor, se va dota personalul cu viziere, se vor asigura soluții de dezinfectare, dar și aerisirea și dezinfecţia periodică a spațiilor. Totodată, se vor lua măsuri pentru limitarea numărului de persoane, cu păstrarea distanței recomandate de legislaţia în vigoare.

Se recomandă în continuare folosirea mijloacelor on-line sau poștă pentru solicitări sau depuneri de cereri de informaţii, sesizări, raportări privind gestiunea deșeurilor, ș.a.m.d.

La ghișeu se vor putea realiza operațiuni de încasare tip cash, însă Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman recomandă în continuare cetățenilor să folosească mijloacele on-line de plată pentru tarifele aferente procedurii de obţinere a actelor de reglementare pentru planuri/programe/ proiecte/activităţi.

Activitatea de relaţii cu publicul se va desfășura după următorul program:

Luni - Joi  09:00 – 14:00

Vineri       09:00 – 12:00

Plata tarifelor aferente tipurilor de solicitări prin ordin de plată, se poate realiza în contul:

 RO51 TREZ 6065 032X XX00 1881,   deschis la Trezoreria Alexandria, CUI 3927665.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman are regimul serviciilor publice deconcentrate şi este o instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat, cu personalitate juridică, subordonată Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi care îşi exercită atribuţiile şi competenţele în conformitate cu noile prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 265 din 29/06/2006.

Str. Dunării, nr. 1, 140002 Alexandria, judeţul Teleorman

Sediu: intersecţia str. Dunării cu str. prof. Ion Moraru

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a fost înfiinţată la 1 august 1990 potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 983/1990 si Ordinului Ministrului Mediului nr.11/1990, şi-a schimbat denumirea prin Hotarârea Guvernului nr. 792/1992, iar in prezenteste organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernuluinr. 1.000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia şi Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Conducerea instituţiei este exercitată de către doamna Mihaela PȊRVU, Director Executiv al APM Teleorman, numit prin Decizia ANPM nr. 390 din 05.05.2020.

COVID 19 (Coronavirus)

10 reguli de protectie

Cum folosim masca

Intrebari despre coronavirus

 

Telefon de permanenţă: 0786 41 10 06

Telefon: 0247.316.228 Fax: 0247.316.229

Telefon pentru situații de urgență: 112

Mail: office[@]apmtr.anpm.ro

Pentru înregistrare și autentificare în SIM - Sistemul Informatic Integrat de Mediu click http://raportare.anpm.ro

Plata taxelor și tarifelor se poate face în contul RO51TREZ6065032xxx001881 Trezoreria Alexandria          sau la casieria instituției.

CUI 3927665

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

Pentru a accesa site-ul vechi: <click aici>

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

Procedură de sistem .pdf Procedură de sistem .doc privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale

GHID EXPLICATIV.pdf GHID EXPLICATIV.doc  pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizatși deschis și asigurarea transparenței decizionale